ידיעה חדשותית א'

תקציר כתבה א'

צוות העמותה

חברי הנהלה

מנכ"ל העמותה
שם הרכז:
אברי מונצ'ר
טלפון לפרטים:
רכז חוגים והספורט התחרותי
שם הרכז:
יריב נרדע
טלפון לפרטים:
מזכירת המנכ"ל
שם הרכז:
דנה הלפרין
טלפון לפרטים:
דובר העמותה
שם הרכז:
אלכס בשלייב
טלפון לפרטים:
מזכירות העמותה
שם הרכז:
שרון כהן
טלפון לפרטים:
מזכירות העמותה
שם הרכז:
אתי מאירוב
טלפון לפרטים:
מנהלת חשבונות
שם הרכז:
חני ששון
טלפון לפרטים:

רכזי חוגים

שם הרכז:
אלי הבר
טלפון לפרטים:
שם הרכז:
אבי בלטיטר
טלפון לפרטים:
שם הרכז:
לאון קורלנד
טלפון לפרטים:
שם הרכז:
חווה ויצנר
טלפון לפרטים:
שם הרכז:
אייל טרטצקי
טלפון לפרטים:
שם הרכז:
מרינה בריקלין
טלפון לפרטים:
שם הרכז:
שרון וקארין
טלפון לפרטים: